Kategorie
Aktualności

Specyfika nowoczesnego mieszkalnictwa

Mieszkanie obok jedzenia jest najbardziej niezbędnym i podstawowym dobrem materialnym zapewniając prawidłową egzystencję. Ma to odzwierciedlenie w strukturze wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. W budżetach domowych wydatki mieszkaniowe i wydatki na jedzenie stanowią zwykle najważniejszą pozycję.

Posiadanie mieszkania pozwala również na urzeczywistnianie tzw. pragnień „wyższego rzędu”. Przykładem tego mogą być: potrzeba przynależności do określonej grupy społecznej czy potrzeba prestiżu, które można sobie zapewnić zamieszkując w luksusowej dzielnicy.